• 25/01/2021 4:39 am

Uncategorized

  • Home
  • PCM (Project Cycle Management): Upravljanje projektnim ciklusom

PCM (Project Cycle Management): Upravljanje projektnim ciklusom

PCM (Project Cycle Management) je složen i kreativan proces koji uključuje i pregovaranje o odlukama koje su prihvatljive glavnim sudionicima, pri čemu su timski rad, pregovaračke i komunikacijske sposobnosti najvažnije…

Uloge Leader-a (vođe) u organizaciji

Pisutnost na svim nivoima- Leadership je funkcija koja je važna na svim nivoima menadžmenta. U samom vrhu medžmenta važno je ostvariti saradnju u formulaciji planova i politike firme. U srednjem…

MOGUĆNOSTI DOBIJANJA SREDSTAVA IZ EU FONDOVA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Opšte činjenice Od završetka rata u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je za ovu zemlju obezbijedila više od 3 milijarde eura sredstava pomoći. Ova sredstva isplaćena su za neposredne i…