• 25/01/2021 4:49 am

JAVNI POZIVI ZA GRANTOVE

USAID WHAM pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora. WHAM finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA.
Projekat USAID WHAM počeo je u junu 2017, a završit će u junu 2022. godine.
U prvoj trogodišnjoj fazi planirani fond je 1,65 miliona američkih dolara (USD) koji, između ostalog, treba da podrži 165 kompanija, pomogne u zapošljavanju 1545 osoba, finansira obuke za 585 osoba i 43 certikacije. U drugoj dvogodišnjoj fazi, od juna 2020. do juna 2022. godine, planiran je fond od 1 milion USD, koji je namijenjen podršci novih 110 kompanija, otvaranju 840 novih radnih mjesta, te obučavanju 1400 osoba.
Više na: https://www.whambih.org/

Imate inovativnu poslovnu ideju, ali nedovoljno finansijskih sredstava za njenu realizaciju?

Aplicirajte na sredstva Challenge fonda!

Više na: https://c2c.ba/