• 03/03/2021 3:58 am

Najčešće greške prilikom pisanja i implementacije projekata

Jan 22, 2021

Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed kako bi se ostvarili unaprijed određeni ciljevi u određenom vremenskom okviru i u okviru raspoloživih sredstava.

Najčešće greške prilikom pisanja i implementacije projekata ogledaju se u sljedećem:

  • Projekat se ne uklapa u prioritete finansijera
  • Nije uzet u obzir socioekonomski kontekst
  • Nisu uzeti u obzir drugi, komplementarni projekti
  • Odnos između općeg i specifičnog cilja / ciljeva nije jasan
  • Nejasno definisani problemi
  • Preoptimističan stav o tome šta se projektom može postići
  • Nerazlikuju se ciljevi i sredstva
  • Radni plan nedovoljno osmišljen, aktivnosti loše raspoređene
  • Nije predviđeno dovoljno vremena za izvršenje određene aktivnosti
  • Nedovoljno sredstava za upravljanje projektom