• 03/03/2021 3:29 am

PCM (Project Cycle Management): Upravljanje projektnim ciklusom

Jan 22, 2021

PCM (Project Cycle Management) je složen i kreativan proces koji uključuje i pregovaranje o odlukama koje su prihvatljive glavnim sudionicima, pri čemu su timski rad, pregovaračke i komunikacijske sposobnosti najvažnije za učinkovitost PCM-a.

Zašto PCM?

Zato što upravljanje projektnim ciklusom podrazumijeva nekoliko različitih faza, a ne samo razradu projektne ideje i apliciranje projektnog prijedloga, kako to mnogi smatraju. S tim u vezi pažnja se mora obratiti na:

  • Faze projektnog ciklusa – strukturiran i jasan način donošenja odluka u svakoj od faza, uz povratnu informaciju iz faze evaluacije
  • Uključenost i odgovornost sudionika u proces donošenja odluka, stavlja se naglasak na timski rad i komunikaciju
  • Pristup logičke matrice (LFM) – sveobuhvatna i konzistentna analiza
  • Pripremu budžeta projektnog prijedloga
  • Standardizirana dokumentacija i kriteriji evaluacije

Cilj PCM-a 

Poboljšati kvalitetu razvojne pomoći (programa i projekata) uzimajući u obzir:

  • Učinkovitost za postizanje globalnih ciljeva
  • Relevantnost, izvedivost i održivost

Unapređenjem znanja o PCM-u dobije se jasan uvid u upravljanje projektnim ciklusom, odnosno u opću strukturu pripreme projekta za EU i druge fondove.